Dne 6. dubna 2019 oslavil výročním koncertem v sokolovně 25 let svého trvání Dechový orchestr Základní umělecké školy v Toužimi. Úctyhodný věk pro jakékoliv hudební těleso, pro školní orchestr obzvlášť.
Základy orchestru byly položeny v listopadu 1993 a u zrodu orchestru nestál nikdo jiný, než vynikající pedagog a muzikant pan Karel Musil, který orchestr vybudoval na skvělou úroveň a vedl jej skoro 24 let. Orchestr odehrál stovky vystoupení a koncertů, zúčastnil se řady fesivalů a přehlídek a vždy vzorně reprezentoval Základní uměleckou školu i město Toužim.
Řadu let spolupracuje s dechovým orchestrem Základní umělecké školy v Sokolově a právě tyto spojené orchestry dosáhly výborných úspěchů i v mezinárodním měřítku, když se v letech 2009 a 2015 zúčastnily mezinárodního hudebního fesivalu v italském Lago di Garda a v roce 2012 v Belgickém Neerpeltu, kde získali 3. místo. Po odchodu Karla Musila vede orchestr pan učitel Jaroslav Dlouhý a pod jeho vedením dochází k dalšímu rozvoji orchestru, jeho modernizaci a vzhledem k nástrojovým možnostem i k lehké transformaci na Big Band.
Nezbývá než popřát orchestru hodně štěsí a úspěchů do dalších let, ať nadále šíří dobrou muziku a hlavně ať to mladé muzikanty baví.