PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Aby žák mohl započnout svou hudební kariéru, musí projít přijímacím řízením. Není se ale čeho bát. V  podstatě nám jen musí ukázat, že má hudební talent a zápal. Jestli tomu tak je zjistíme ve třech bodech:

1) Vyplnit přihlášku 

v PDF, nebo ve formátu docx a donést nám ji


2) Opakování tónu

Učitel zahraje tón na nástroj a uchazeč jej musí zazpívat


3) Zpěv lidové písně

Uchazeč zazpívá písničku dle vlastního výběru. Aby se nebál, tak ho učitel doprovodí na nástroj.


4) Vytleskání rytmu

Učitel vytleská lehký rytmický model a uchazeč jej musí zopakovat.


ŠKOLNÉ

Pro děti do 18 let, či studující do 26 let:

150Kč / měsíc, tzn.: 750 / půl roku, 1 500Kč / rok

Školné je možné uhradit jak v hotovosti vedení školy, tak převodem na účet: 127657552/0300 ! POZOR na správný VS!

K platbě školného budete vyzváni přes elektronickou žákovskou knížku/mailem. 

Ptáte se kam jdou peníze ze školného? Spousta lidí si myslí, že jdou do kapsy učiteli. Ač by to byl hezký příspěvek není tomu tak. Školné se ve skutečnosti platí jako příspěvek na provoz školy. Tím, že jej zaplatíte nám pomáháte udržovat školu v hezkém stavu, vybavovat děti lepšími a hezčími nástroji.


JAK PROBÍHÁ POVINNÁ VÝUKA

1x týdně máš hodinu s učitelem na vybraný nástroj

- den a čas si spolu domluvíte


1x týdně máš Hudební nauku (teorii)

- ta je vždy ve STŘEDU od:

PHV                12:15 - 13:00

1. ročník          13:10 - 13:55

Společná skupina 14:00 - 14:45 (Pro žáky, kteří ze závažných důvodů nemohou chodit v řádné době svého ročníku)

2. ročník         14:50 - 15:35

3. ročník         15:40 - 16:25

4. + 5. ročník  16:30 - 17:15


1x týdně máš souborovou hru (Orchestr, Sbor, Soubor EKN)

Sbor ............................. pondělí 14:00 - 15:30

Orchestr ...................... pátek 17:00 - 18:30

- do souboru se dostaneš, až Ti to navrhne učitel nástroje (většinou dosažení 3./4. ročníku). 

- můžeš navštěvovat všechny soubory, nebo si vybrat jen jeden.


ZAPŮJČENÍ NÁSTROJE

Chcete hrát na nástroj, ale jste v navážkách jestli chcete investovat tolik peněz? Co když Vám to nepůjde?

Naši žáci si mohou půjčit hudební nástroj po celou dobu studia za 600Kč za na školní rok včetně prázdnin.

A co když už nechcete dál studovat?

V tomto případě je možné se odhlásit k pololetí, nebo ke konci školního roku. Zaplacené školné se vrací pouze v případě vážných důvodů (nemoc, stěhování...). Pokud chcete ukončit jen protože Vás to "nebaví", tak v tomto případě se musíme řídit vyhláškou MŠMT a vrácení školného není možné...