PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Aby žák mohl započnout svou hudební kariéru, musí projít přijímacím řízením. Není se ale čeho bát. V  podstatě nám jen musí ukázat, že má hudební talent a zápal. Jestli tomu tak je zjistíme ve třech bodech:

1) Opakování tónu

Učitel zahraje tón na nástroj a uchazeč jej musí zazpívat


2) Zpěv lidové písně

Uchazeč zazpívá písničku dle vlastního výběru. Aby se nebál, tak ho učitel doprovodí na nástroj.


3) Vytleskání rytmu

Učitel vytleská lehký rytmický model a uchazeč jej musí zopakovat.


ŠKOLNÉ

Pro děti do 18 let, či studující do 26 let:

150Kč / měsíc, tzn.: 750 / půl roku, 1 500Kč / rok

Dospělí: 2000Kč/ měsíc

Školné je možné uhradit jak v hotovosti vedení školy, tak převodem na účet: 127657552/0300 ! POZOR na správný VS!

K platbě školného budete vyzváni přes učitele nástroje. 

Ptáte se kam jdou peníze ze školného? Spousta lidí si myslí, že jdou do kapsy učiteli. Ač by to byl hezký příspěvek není tomu tak. Školné se ve skutečnosti platí jako příspěvěk na provoz školy. Tím, že jej zaplatíte nám pomáháte udržovat školu v hezkém stavu, vybavovat děti lepšími a hezčími nástroji.


JAK PROBÍHÁ POVINNÁ VÝUKA

1x týdně máš hodinu s učitelem na vybraný nástroj

- den a čas si spolu domluvíte


1x týdně máš Hudební nauku (teorii)

- ta je vždy ve STŘEDU od:

PHV                12:15 - 13:00

1. ročník          13:15 - 14:00

2. ročník         14:15 - 15:00

3. ročník         15:15 - 16:00

4. + 5. ročník  16:15 - 17:00


1x týdně máš souborovou hru (Orchestr, Sbor, Soubor EKN)

Sbor ............................. pondělí 14:00 - 15:30

Soubor EKN ............... čtvrtek 15:30 - 17:00

Orchestr ...................... pátek 16:00 - 17:30

Práce se zvukem, dle individuální domluvy.

- do souboru se dostaneš, až Ti to navrhne učitel nástroje (většinou dosažení 3./4. ročníku). 

- můžeš navštěvovat všechny tři soubory, nebo si vybrat jen jeden.


ZAPŮJČENÍ NÁSTROJE

Chcete hrát na nástroj, ale jste v navážkách jestli chcete investovat tolik peněz? Co když Vám to nepůjde?

Naši žáci si mohou půjčit hudební nástroj po celou dobu studia.