Sborový zpěv byl v naší škole zaveden teprve "nedávno". A to před 2 roky. Za založení tohoto hudebního tělesa se zasloužila v té době nově příchozí paní učitelka Veronika Vlková.
Ač přes přes problémové podmínky spojené s Covidem - 19 má sbor za sebou již řadu vystoupení. V současnosti sbor navštěvuje 16 žáků.