Sborový zpěv byl v naší škole zaveden teprve "nedávno". A to v roce 2019. Za založení tohoto hudebního tělesa se zasloužila v té době nově příchozí paní učitelka Veronika Vlková.
Sbor v roce 2023 se sboru ujal pan učitel Jan Delin. Pod jeho vedením se náš malý/domácí sboreček zaměřil na populární skladby. Jako první jsme mohli slyšel Srdce nehasnou a v plánu jsou skladby od kapel i ze zahraničí, jako je například ABBA a spousta dalších. Pan učitel dokazuje, že i s malým sborečkem, který je složený jak ze zpěváků, tak i nezpěváků (žáci nestudující zpěv) jdou dělat velké věci!